"siyer" ile Etiketlenen Konular

Müşriklere Son Çağrı Mekke’nin fethiyle şehrin ve Kâbe’nin idaresi Müslümanların eline geçmiş ve birçok müşrik...
Arap Kabile Temsilcilerinin Medine’ye Gelişi Hicretin 9. (630-631) yılı “elçiler yılı” (senetü’l-vüfûd) olarak bilinir. Mekke’nin...
Tebûk Gazvesi Hicret’in 9. yılında (m. 630) Bizans İmparatoru Herakleios’un, Lahm, Cüzâm, Âmile ve Gassânîler...
Medine’ye Hicret Rasûlullah İkinci Akabe Biatı’ndan sonra ashabına Yesrib’e hicret için izin verdi. Bunun üzerine...
AKABE BİATLARI Hz. Peygamber hac ve umre için dışarıdan Mekke’ye ve ticaret için panayırlara gelenlere...
TAİF YOLCULUĞU-İSRA MİRAC Gelişen olaylar çizgisinde Kureyşliler’in Hz. Peygamber’e karşı sergiledikleri sert davranışlar artış gösteriyordu....
Habeşistan’a Hicret İslâmiyet Mekke’de yavaş yavaş yayılırken müşriklerin müslümanlara karşı tavırları da sertleşmiş, onların sözlü...
İlk Müslümanlar Hz. Peygamber o andan itibaren çevresindeki insanları İslâm dinine davet etmeye başladı. Bu...
Vahyin Kesilmesi İlk vahyin ardından bir süre vahiy kesintiye uğradı. İlk vahyin ağırlığı ve zorluğu...
İlk Vahyin Gelişi Hz. Muhammed (sav)’in Allah tarafından peygamberlikle görevlendirilişi kırk yaşında olmuştur. Kâbe’nin tamiri...
Kâbe Hakemliği Hz. Muhammed (sav) otuz beş yaşlarında iken gerçekleştirilen Kâbe tamiri sırasında Kureyşliler arasında...
Hz. Muhammed (sav)’in Hz. Hatice ile Evlenmesi Hz. Hatice (r.anha) Kureyş’in ileri gelenlerinden Huveylid b. Esed’in kızı...
PEYGAMBERİMİZİN DOĞUMU Hz. Peygamber Arap yarımadasının batısındaki Hicaz bölgesinde yer alan Mekke şehrinde dünyaya geldi....
ÇOCUKLUĞU: Hz.Muhammed ( Sallallahu Aleyhi Vesellem),Miladi 20 Nisan, Hicri 12 Rebiülevvel  571’de Pazarı Pazartesiye bağlayan...