Peygamberimizin Hayatı (Özet)

  • 23 Ağustos 2016
  • 206 kez görüntülendi.
Peygamberimizin Hayatı (Özet)

ÇOCUKLUĞU: Hz.Muhammed ( Sallallahu Aleyhi Vesellem),Miladi 20 Nisan,

Hicri 12 Rebiülevvel  571’de Pazarı Pazartesiye bağlayan gece  Mekke’de doğdu. Kureyş  Kabilesinden, Haşim ailesindendir. Annesi Amine, Babası Abdullah,dedesi Şeybe (Abdülmuttalip), diğer dedesi Vehb, babaannesi Fatıma, anneannesi Berre, sütannesi Halime’dir.

♥Annesi onu sadece bir hafta emzirmiştir. Daha sonra Onu günlerce, ilk süt annesi ( aynı zamanda amcasının eşi olan ) Süveybe emzirdi. ♥4 Yaşına kadar süt annesi Halime’nin yanında kaldı.♥6 yaşındayken Medine’deki bir havuzda yüzmeyi öğrendi.

♥6 yaşındayken Ebva Köyü’nde annesini kaybetti(577) Âmine’nin, ölümünden önce küçük yavrusuna bakarak şöyle söylediği anlatılır: “Her yaşayan ölür. Her yeni eskir. Her çok azalır. Her büyük yok olur. Şüphesiz ben de öleceğim, ama devamlı anılacağım. Çünkü dünyaya oğlumu hayırlı bir gelecek olarak bırakıyorum.” Annesinin ölümüyle öksüz kalan Hz. Peygamber, dadısı Ümmü Eymen tarafından Mekke’ye getirilip dedesi Abdülmuttalib’e teslim edildi.( Hz. Peygamber daha sonra Hicret’in altıncı yılında (milâdî 628) Ebvâ’ya uğrayıp annesinin mezarını ziyaret etmiştir. Kabri eliyle düzelten Hz. Peygamber bu arada annesinin şefkat ve merhametini hatırlayarak göz yaşı dökmüştür. Onun bu tutumundan etkilenen sahabeler  de göz yaşlarını tutamayıp onunla birlikte ağlamışlardır.)

578 yılında amcası ile Suriye’ye gitti.

7 yaşındayken göz hastalığına tutuldu. Onu Hristiyan bir doktor tedavi etti.

8 yaşına kadar dedesiyle kaldı. Dedesi de vefat edince amcası Ebu Talip’in yanında kalmaya başladı.

GENÇLİĞİ :

♥590 yılında Hilfulfudul’a ( Erdemliler Birliğine) üye oldu. Cahiliye döneminde haksızlıklar yaygındı. Bu dernek haksızlığa uğrayanların hakkını savunmak amacıyla kurulmuştur.

591 yılında ticaretle uğraşmaya başladı. Mekkeli tacirlerden Kays b. Sâib, Hz. Muhammed (sav)’le birçok ticari iş yaptığını ve ondan daha iyi bir ortağa rastlamadığını belirterek şöyle demiştir: “O ticari bir yolculuğa çıkacağı zaman kendisine bazı işleri havale ettiğim olurdu. Seyahatten döndüğünde benim tamamen memnun kalacağım bir şekilde hesap görmeden kendi evine çekilip gitmezdi. Buna karşılık ben seyahate çıktığımda bana bir iş havale ederse dönüşümde herkes bana kendi işleri ile ilgili hususları sorup dururken O, bana sadece sağlık ve afiyette olup olmadığımı sorardı.Tüm insanlık kendisine güveniyordu. Bu yüzden O’na “Muhammed’ül-Emin” (Güvenilir Muhammed) deniliyordu.

594 yılında Hz.Hatice’ye ait ticaret kervanının başında Busra’ya gitti.

25 yaşına gelince (596 yılında) Hz.Hatice ile evlendi.Bu evlilikten Kasım,Abdullah, Fatıma, Ümmü Gülsüm, Rukiyye, Zeynep adlı çocukları oldu. Hz. Peygamber’in en küçük kızı Fâtıma dışındaki çocukları kendisinden önce vefat etmiş, Hz. Fâtıma ise babasının vefatından sonra altı ay kadar daha yaşamıştır.

( Peygamberimizin diğer eşi Mariye’den İbrahim adlı çocuğu olmuştur. )605 yılında Kabe’nin yeniden inşası sırasında kabileler arasında çıkan anlaşmazlığa son verdi  ( Hakem olayı)

PEYGAMBERLİĞİ VE SONRASI

♥610 yılında kendisine Mekke yakınlarındaki Hira Mağarasında ilk vahiy geldi. İlk vahiy Alak suresinin ilk beş ayetiydi. Böylece peygamber olmuştu. O esnada kendisi 40 yaşındaydı.İlk vahyin inişiyle İslam dini doğdu, Kur’an-ı Kerim inmeye başladı.İlk vahyin indiği bu mübarek geceye kadir gecesi denir.İlk vahiy geldikten sonra peygamberimiz endişe ile eve gitti. Onu eşi Hz.Hatice teselli etti. Sonra da Hz.Hatice’nin amcasının oğlu Varaka Bin Nevfel’in yanına gittiler. Varaka, Peygamberimize son peygamber olduğunu anlattı.

Hz.Muhammed’e inen ikinci vahiy; Müddessir suresinin ilk ayetleridir.Allah, bu vahiy ile  O’na tebliğ görevini verince, Peygamberimiz insanlara İslamı anlatmaya başladı. Ancak insanlar ona hemen inanmadı.Peygamberimize ilk inananlar: Eşi Hz.Hatice, Yakın arkadaşı Hz.Ebu Bekir, Evlatlığı Hz.Zeyd, Amcası Ebu Talip’in oğlu Hz.Ali

Hz.Muhammed tebliğinin ilk 3 yılını gizli yaptı. İlk açıktan daveti Safa Tepesi’nde yaptı. Ancak açıktan davetle beraber müşrikler (puta tapanlar), ona çeşitli işkenceler yapmaya başladı.  Ona inanan birkaç Müslüman da bu işkenceden etkilenmiştir.

İslam’da ilk şehitler: Hz.Ammar’ın babası ve annesi: (Hz. Yasir ve eşi Hz.Sümeyye

615 yılında Hz.Osman ile Hz.Ömer Müslüman oldu.615 yılında Habeşistan’a ilk hicret yapıldı. İslamiyeti daha iyi yaşamak Müşriklerin işkencelerinden kurtulmak amacıyla toplam 15 Müslüman Habeşistan’a gitti. 616 yılında ise 101 Müslüman Habeşistan’a gitti.

Müşrikler 617 yılında Müslümanlara boykot uyguladı. Müslümanlarla alışveriş yapılmayacak, kız alıp verilmeyecek, görüşülmeyecek, ekonomik sosyal her türlü ilişkikesilecekti.Bu kararları sözleşme şeklinde yazıp Kabe’nin duvarına astılar. Müşrikler bunu yapmakla Müslümanları canlarından bezdirip Hz.Muhammed’i kendilerine teslim edileceğini amaçladılar. Ama Müslümanlar peygamberlerini canlarından daha değerli bilip korudular. Müslümanlara uygulanan bu boykot tam 3 yıl sürdü.♥619 yılında Peygamberimizin amcası Ebu Talip vefat etti. Bir süre sonra eşi Hz.Hatice vefat etti. Art arda gelen bu ölümler Efendimiz(s.a.v)’i çok üzmüştür. Bu yüzden o seneye “Hüzün Yılı” denir.

Hz.Muhammed,620 yılında Taif’e gitti.Orada kötü karşılandı. Taifliler çocuklarını ona saldırttı. Hz.Muhammed’in mübarek ayakları kanlar içinde kaldı.                                                         Ancak Efendimiz (s.a.v)’in ayaklarından kanlar fışkırırken dudaklarından dualar fışkırıyordu. Şefkat Peygamberi ona yapılan bu saygısızlık karşısında ellerini açıp Allah’a şöyle dua etti: “ALLAH’ım, bunlar bilmiyor, bunları doğru yola getir.”

621 yılında Hz.Muhammed Mirac’a çıkmıştır.

Beş vakit namaz bu gecede farz kılınmıştır.

Hz.Muhammed bu davayı bırakmasına karşılık ona sunulan mal, mülk teklifiyle ilgili olarak “ Sağ elime güneşi, sol elime ayı bıraksalar bu davamdan vazgeçmeyeceğim” diyerek kararlılığını ortaya koymuştur.

Peygamberimiz(s.a.v)  diğer şehirlerden gelen insanları da İslam’a davet ediyordu. 621 yılında, Medine’den gelen 12 kişi Müslüman olup peygamberimize eski alışkanlıklarını bırakacaklarına dair söz verdiler. ( 1.Akabe Biatı)

622 yılında 2.Akabe Biat’ında Medineli Müslümanlar Mekkeli Müslümanları Medine’ye davet etti.

HİCRET: 622 yılında Hz.Muhammed ve Müslümanlar Mekke’den Medine’ye hicret etti. Peygamberimiz hicrete çıkarken yatağına Hz.Ali’yi bıraktı. Hicrette peygamberimizin yol arkadaşı Hz.EbuBekir idi. İkisi hicretin ilk üç gününü Mekke’nin hemen yanında bulunan Sevr Dağının Sevr Mağarasında geçirdiler.

Hicret esnasında Kuba’da İslam tarihindeki ilk cami (Kuba camisi) yapıldı.♥Hz.Muhammed Medine’ye gidince Mescid-i Nebi’yi yaptırdı.♥ Hicret edenler (Muhacir) ve Medineli Müslümanlar (Ensar) kardeş oldu. (Muahat)

Medine’nin eski adı Yesrip idi. Hz.Muhammed oraya gidince adı “Peygamber şehri” anlamında “Medinetür-Resul” oldu. Sonraları Medine diye anıldı.

624 yılında Kabe, Müslümanların kıblesi oldu. Müslümanlar O zamana kadar Kudus’teki Mescid-i Aksa Camisine yönelip namaz kılardı. ♥624 yılında oruç ve zekat ibadetleri farz kılındı.

624 yılında peygamberimizin kızı Hz.Fatma ile Hz.Ali evlendi.

Peygamberimizin torunlarından Hasan 625’te, Hüseyin ise 626’da doğdu.♥Müşrikler Müslümanları Medine’de de rahat bırakmadı. Bu yüzden Müslümanlar onlarla çeşitli savaşlar yapmak zorunda kaldı.

( Bedir savaşı-624-ilk askeri zafer-, Uhud Savaşı-625-, Hendek Savaşı-627-)

Hz.Muhammed, 628 yılında Müşriklerle Hudeybiye antlaşması imzaladı.(İslamda ilk siyasi zafer) ♥628’de civar ülke yöneticilerine İslam’a davet mektuplarını yolladı.

629 yılında kaza umresi yapıldı. Aynı yıl Hayber Müslümanlar tarafından fethedildi.

630 yılında Mekke Müslümanlarca fethedildi. (Büyük Zafer)

630 yılında Tebük savaşı yapıldı. 631 yılında hac ibadeti farz kılındı.Hz.Muhammed, 632 yılında  Mekke’ye gelerek veda haccı yaptı. Arafat Dağı’nda bir konuşma yaptı. Bu konuşmaya Veda Hutbesi denir.

Peygamberimiz 8 Haziran 632 yılında Medine’de dünya hayatından ayrılıp vefat etmiştir. Kabri Medine’de Mescid-i Nebi’nin içindedir. ( Ravza-i Mutahhara)

NOT:Efendimizin hayatını daha yakından öğrenmek için Salih SURUÇ’un “Kainatın Efendisi Peygamberimizin Hayatı” adlı kitabını okuyunuz. >>>Peygamberimiz (s.a.v) buyuruyor ki: Allah’ın seyyah (seyahat eden) melekleri vardır; ümmetimin selâmlarını bana ulaştırırlar.”

ŞİMDİ SALAVAT ZAMANI : ALLAHümme salli ala seyyidina MUHAMMEDin ve alaali seyyidina MUHAMMED

Anlamı: ALLAH’ım, efendimiz Hz.MUHAMMED (sav)’e ve ailesine esenlik ver

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
%d blogcu bunu beğendi: