Namaz Dua ve Sureleri

  • 31 Ağustos 2016
  • 207 kez görüntülendi.
Namaz Dua ve Sureleri
DUA-SURE ANLAMI
ALLAHÜ EKBER Allah En Büyüktür
SÜBHANEKE DUASI (Hanefi Mezhebindekiler okur)  Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârekesmük ve teâlâ ceddük ve lâ ilâhe ğayrük. Allah’ım seni her tür eksiklikten uzak tutarım ve hamdinle tesbih ederim. Senin şanın yücedir, ve senden başka hiçbir ilâh yoktur.
VECCEHTU DUASI (Şafii Mezhebindekiler okur)

Veccehtu vechiye lillezi  fataressemavati velarde hanifen müslimen ve ma ena minel müşrikin. inne salati ve nüsûki ve mahyaye ve memati lillahi rabbil âlemin. La şerike lehü ve bizalike umirtu ve enê minel müslimin.

Muhakkak ben, dinime tam bağlanarak, o yeri ve gökleri yaratan Allah’a yöneldim. Ben müşriklerden değilim. Şüphesiz benim namazım da, kurbanım da, dirilmem de, ölümüm de alemlerin Rabbi Allah içindir. Onun ortağı yoktur ve ben bununla emrolundum ve ben Müslümanlardanım
FATİHA SURESİ

Euzu Billahi Mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim.

Elhamdü Lillahi Rabbil Alemin,

Errahmanirrahim.Maliki Yewmiddin.

İyyake Na’budu we İyyake Nestain.

İhdines Sıratel Müstakim.

Sıratellezine En’amte Aleyhim

Ğayril Mağdubi Aleyhim  Welad Daallin.Amin

Kovulmuş şeytandan ALLAH’a sığınırım. Rahman ve rahîm olan Allah’ın adıyla…
Hamd, âlemlerin rabbi Al­lah’a mahsustur.Rahman ve rahîmdir.. (Esirgeyen bağışlayandır)Ceza gününün tek sahibi. (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz.Bizi dosdoğ­ru yola ilet.Nimetine erdirdiklerinin yoluna (ilet). gazaba uğramışların yoluna ve doğrudan sapmışların yoluna değil! (Amin)
NAMAZDA FATİHADAN SONRA  OKUNABİLECEK BAZI SURELER:

 

 

 

 

 

MAUN:Bismillahirrahmanirrahim. Era’eytellezî yukezzibu biddîn. Fezâlikellezî, yedu’ulyetîm. We lâ yehuddu alâ ta’âmilmiskîn. Feweylun lilmusallîn. Ellezîne hum an salâtihim sâhûn. Ellezîne hum yurâûne. We yemne’ûnel mâ’ûn.

 

 

 

 

KEVSER: Bismillahirrahmanirrahim. İnnâ a’taynâkelkevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şânieke hüvel’ebter.

 

 

NASR:  Bismillahirrahmanirrahim. İza cae nasrullahi welfeth. Weraeytennase yedhulune fidinillahi efwaca. Fesebbih bihamdi rabbike westğfirh. İnnehu kane tewwaba.

İHLAS:  Bismillahirrahmanirrahim. Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

 

 

FELAK: Bismillahirrahmanirrahim. Kul e’ûzü birabbilfelak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğasikın izâ vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAS: Bismillahirrahmanirrahim. Kul e’ûzü birabbinnâsi. Melikinnâsi. İlâhinnâs. Min şerrilvesvâsilhannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi. Minelcinneti vennâs.

 

 

 

 

ASR:  Bismillahirrahmanirrahim. Wel asr. İnnel insane lefi husr. İllellezine amenu we amilüssalihati wetewasew bihakki wetewasew bissabr.

 

MAUN:  Dini yalan sayanı gördün mü? Öksüzü kakıştıran, yoksulu doyurmaya yanaşmayan kimse işte odur. Vay o namaz kılanların haline ki: Onlar kıldıkları namazdan gâfildirler. Onlar gösteriş yaparlar. Onlar basit şeyleri (ödünç) dahi vermezler.

 

 

 

 

 

KEVSER:  (Ey Muhammed!) Doğrusu sana pek çok nimet vermişizdir. Öyleyse Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Doğrusu adı, sanı ortadan kalkacak olan, sana kin tutan kimsedir.

 

NASR:  Allah’ın yardımı ve zafer günü gelip, insanların Allah’ın dinine akın akın girdiklerini görünce, Rabbini överek tesbih et; O’ndan bağışlama dile, çünkü O, tevbeleri daima kabul edendir.

İHLAS:  (Ey Muhammed!) De ki: O Allah bir tektir. Allah her şeyden müstağni ve her şey O’na muhtaçtır. O doğurmamış ve doğmamıştır. Hiç bir şey O’na denk değildir.

 

FELAK:  (Ey Muhammed!) De ki: Yaratıkların şerrinden, bastırdığı zaman karanlığın şerrinden, düğümlere nefes eden büyücülerin şerrinden, hased ettiği zaman hasedçinin şerrinden, tan yerini ağartan Rabbe sığınırım.

 

NAS:  (Ey Muhammed!) De ki: İnsanlardan ve cinlerden ve insanların gönüllerine vesvese veren o sinsi vesvesecinin şerrinden, insanların ilahı, insanların hükümranı ve insanların Rabbi olan Allah’a sığınırım.

 

 

 

 

 

ASR:  Asra yemin olsun ki İnsan mutlaka ziyandadır. Ancak iman edenler, salih amel (iyi işler) işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır.

Sübhane Rabbiyel Azim.           (RÜKUda) Büyük Rabbim, her türlü eksiklikten uzaktır.
Semiallahu Limen Hamideh      (DOĞRULURKEN) ALLAH, kendisine hamd edeni duyar.
Rabbena Lekel Hamd.                (KAVMEDE) Rabbimiz, sana hamd olsun. (Tüm övgüler sanadır)
Sübhane Rabbiyel A’la               (SECDEDE) Yüce Rabbim, her türlü eksiklikten uzaktır.
“Et-tahiyyatu lillahi. Ves-salavatu vet-tayyibatu.

( isteyen “ettahiyyatu elmubarekatu essalavatu

  ettayyibatu” der)Esselamu âleyke eyyuhennebiyyu we rahmetullahi ve bereketuhu.Esselamu âleyna ve âla ibadillahis- salihin. Eşhedu enla ilahe illallah ve eşhedu enne Muhammeden Abduhu ve Resulüh. ( ya da “Muhammeden Resulullah” )

Her türlü sözlü, bedeni ve mali ibadetler Allah’a mahsustur. Ey şânı yüce Peygamber, selam ve Allah’ın rahmeti, bereketleri senin üzerine olsun. Selam bizlere ve Allah’ın sâlih kulları üzerine olsun. Ben şehadet ederim ki, Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. Ve şehadet ederim ki Hazret-i Muhammed Allah’ın kulu ve Resûlüdür.
son tahiyyatlarda salli barik Rabbena duaları da okunur

SALLİ BARİK-RABBENA: Allâhumme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ ibrâhîme ve alâ âli ibrâhîme inneke hamîdun mecîd.

Allâhumme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed.

Kemâ bârakte alâ ibrahîme ve alâ âli ibrâhîme inneke hamîdun mecîd…Rabbenâ âtina fid’dünyâ haseneten ve fil’âhireti haseneten ve kınâ azâbennâr. Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-Mü’minîne yevme yekumü’l hisâb. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn..

ALLAH’ım, Hz.İbrahim ve ailesine rahmet ettiğin gibi Efendimiz Hz.Muhammed ve ailesne de rahmet et. ALLAH’ım Hz.İbrahim ve ailesini mübarek eylediğin gibi, Efendimiz Hz.Muhammed ve ailesini de mübarek eyle. Şüphesiz sen övgüye çok layıksın, çok yücesin.Rabbimiz dünyada ve ahirette bize iyilik ver ve bizi ateşin azabından koru.

Rabbimiz, beni, anne babamı ve tüm müminleri hesabın görüleceği günde bağışla. Rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi.

Esselamu Aleyküm Werahmetullah ALLAH’ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun…
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
%d blogcu bunu beğendi: