Kur’an’da Dua Ayetleri

  • 31 Ağustos 2016
  • 172 kez görüntülendi.
Kur’an’da Dua Ayetleri

♥“Rabbimiz! Bizim günahlarımızı ve işlerimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla ve (yolunda) ayaklarımızı sabit kıl, kâfirler topluluğuna karşı da bize yardım et!” (Âl-i İmrân suresi, 147.ayet )
♥ “Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize rahmetinle muamele etmezsen muhakkak ziyana uğrayacaklardan oluruz!” (A’râf  Suresi, 23.ayet) ♥ “Ey Rabbim! Bilmediğim şeyi istemekten Sana sığınırım. Eğer Sen, beni bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen ben hüsrana düşenlerden olurum!”  (Hûd Suresi, 47.ayet)
♥ “Ey Rabbim! Bana, babama, anama, mü’min olarak evime girene ve bütün mü’min erkek ve mü’min kadınlara mağfiret eyle. Zalimlerin de sadece helâkini artır.” (Nûh Suresi, 28.ayet)
♥ “Ey Rabbim! Bana hikmet ver ve beni sâlihler arasına dâhil et.”
(Şu’arâ Suresi, 83.ayet)
♥ “Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namazını dosdoğru kılanlardan eyle! Ey Rabbimiz! Duamı kabul et!”  (İbrahim Suresi,40.ayet)
 ♥ “Ey Rabbimiz! Herkesin hesaba çekileceği günde beni, ana-babamı ve mü’minleri bağışla!” (İbrahim Suresi, 41)
♥ “Ey Rabbim! Ben nefsime zulmettim, beni bağışla!” (Kasas Suresi, 16.ayet)
“Ey Rabbim! Bizi rahmetinin içine al. Sen merhametlilerin en merhametlisisin.”  (A’râf Suresi, 151.ayet)
♥ “Ey Rabbim! Göğsüme genişlik ver, işimi kolaylaştır, dilimden düğümü çözüver de sözümü iyi anlasınlar….“ (Tâ-hâ Suresi, 25-35 ayetler)
“Ey Rabbim! Bana ve anama-babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın iyi iş yapmamı gönlüme ilham eyle ve rahmetinle, beni iyi kulların arasına dâhil et.” (Neml Suresi, 19.ayet)
♥ “Rabbim! Şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım! Onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım.” (Mü’minûn Suresi, 97–98.ayetler)
“Rabbim! Bağışla, merhamet et, Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın.”
(Mü’minûn Suresi, 118.ayet)
♥ “Rabbim! Gireceğim yere doğrulukla girmemi sağla, çıkacağım yerden de doğrulukla çıkmamı nasip et ve benim için kendi katından yardım edici bir kuvvet ver.” (İsrâ, 80.ayet)
“Rabbimiz! Bizi zalim toplulukla beraber eyleme!” (A’râf Suresi, 47.ayet)
♥ “Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır ve canımızı müslüman olarak al.”
(A’râf Suresi, 126.ayet)
 ♥ “Ey Rabbimiz! Bizlere tarafından bir rahmet ihsan et ve bizim için işimizden bir muvaffakiyet hazırla!” (Kehf Suresi, 10.ayet)
♥ “Ey Rabbimiz! Üzerlerimize sabır dök, ayaklarımızı sabit tut ve kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et!” (Bakara Suresi, 250.ayet)
“Ey Rabbimiz! Bize dünyada iyilik, güzellik ve nimet ver; ahirette de iyilik, güzellik ve nimet ver ve bizi ateş azabından koru!” (Bakara Suresi, 201.ayet)
♥ “Ey Rabbimiz! Unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın (yar ve yardımcımızsın). Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.”
(Bakara Suresi, 286.ayet)

“Ey mülkün sahibi Allah’ım! Sen mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden de onu çeker alırsın, dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır Senin elindedir. Muhakkak ki, Sen her şeye kâdirsin.” (Âl-i İmrân Suresi, 26.ayet)
♥ “Ey Rabbimiz! Bize ihsan ettiğin hidayetten sonra kalplerimizi haktan saptırma, bize  kendi katından rahmet ihsan eyle! Şüphesiz ki, Sen bol ihsan sahibisin. Rabbimiz!   Şüphesiz sen, hakkında şüphe olmayan bir günde insanları toplayacaksın. Şüphesiz Allah va’dinden dönmez.” (Âl-i İmrân Suresi, 8-9.ayetler)
     ♥ “Ey Rabbimiz! Sen bu (gökleri ve yeri) boşuna yaratmadın, Seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Bizi ateş azabından koru. Ey Rabbimiz! Şüphesiz sen, kimi o ateşe sokarsan onu kesinlikle rezil ve perişan etmişsindir. Zalimlerin yardımcıları yoktur. Ey Rabbimiz! Biz, ‘Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçi işittik ve O’na hemen iman ettik. Ey Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, bizleri iyilerle beraber al. Ey Rabbimiz! Peygamberlerinle bize va’d ettiklerini ver. Kıyamet gününde yüzümüzü kara çıkarma! Şüphesiz Sen, sözünden caymazsın!” (Âl-i İmrân Suresi, 191-194.ayetler)
♥ “Ey Rabbimiz! Bizleri ve önceden iman ederek bizleri geçmiş olan kardeşlerimizi bağışla ve gönüllerimizde, iman etmiş olanlara karşı kin tutturma! Ey Rabbimiz! Şüphe yok ki  Sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin.” (Haşr Suresi, 10.ayet)
“Ey Rabbimiz! Ancak sana dayandık, içtenlikle yalnız sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır. Ey Rabbimiz, bizi o kâfirlerin fitnesi kılma ve bizi bağışla! Şüphesiz Sen azizsin, hikmet sahibisin.” (Mümtehine Suresi, 4-5.ayetler)
                                  DUA İLE KALINIZ….
DUA EDER, DUA BEKLERİZ…

EKREM YILMAZ  ( NAAL, KASIM  2015)

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
%d blogcu bunu beğendi: