Hayatı

EKREM YILMAZ Resmi kayıtlara göre 19/01/1980 yılında ( gerçekte ise Temmuz’un sonları 1980 yılında) Diyarbakır’ın Bismil...