Sahabeler

Hz. Osman (ra)   Peygamberimizin üçüncü halifesi, hayâ ve edep numunesi Hz. Osman, hayatta iken...
Hz. Ali (ra) Hz. Ali bin Ebi Talib (r.a) Hz. Ali, Peygamber Efendimizin amcası Ebû...
Abdullah bin Cübeyr (r.a.) Hz. Abdullah, İkinci Akabe Biatı’nda bulunmuş, hicret ettiği takdirde Re­sû­lul­lah’ı hayatı...
Abbas bin Abdülmuttâlib (r.a.) İslamiyet’ten önce de Kâbe’ye hizmet kutsi bir vazife kabul edilirdi. Bu...
Ayyaş bin Ebî Rabîa (r.a.) Türkçe’mizde farklı bir manaya bürünen “ayyaş” kelimesi, Peygamberimizin yakın sahabilerinden...
Âsım bin Sâbit (r.a.) Saadet Asrı’nda şirkin, küfrün ve zulmün karanlıklarından kurtulanlar, İslam nu­runa kavuştuktan...
Âmir bin Füheyre (r.a.) Cehalet ve zulmün en dehşetlisinin hüküm sürdüğü, işkence ve vahşetin en...
Âmir bin Ebî Vakkas (r.a.) Hz. Âmir, cennetle müjdelenen 10 sahabiden biri olan Sa’d bin...
Amr bin Ümeyye (r.a.) Peygamber yıldızlarının ön safında yer alan sahabilerden biri olan Amr bin...
Amr bin Sâbit Uhayrim (r.a.) Amr bin Sâbit, “Uhayrim” lakabıyla tanınıyordu. Amr (r.a.) Medineliydi. Bütün...
Amr bin Cümûh (r.a.) Medine’de İslam nuruyla şereflenenler günden güne çoğalıyordu. İkinci Akabe Biatı’ndan dönen...
Amr bin Avf (r.a.) Hz. Amr, İslamiyet’in ilk yıllarında Müslüman oldu. Diğer sahabiler gibi Medi­ne’ye...
Amr bin Âs (r.a.) Zaman geçtikçe İslam nuru daha geniş kitlelere ulaşmakta, hidayete erenler günden...
Amr bin Abese (r.a.) Amr bin Abese, fıtratı İslamiyet’e meyyal bir zattı. Herkesin putlara taptığı...
Ammar bin Yâsir (r.a.) Kimsesiz, fakir, Yemenli bir aileye mensuptu. İslam tarihinde “Yâsir Ailesi” adıyla...
Alâ bin Hadramî (r.a.) Medine’de kurulan İslam Devleti gün geçtikçe büyüyordu. Kavim kavim, kabile kabile...
Adiyy bin Hâtem (r.a.) Delilsiz, araştırmasız ve sadece taklidî olarak bir davayı benimseyenlerin, ileri­de karşılaşacakları...
Abdurrahman bin Ebî Bekir (r.a.) Hz. Abdurrahman, Hz. Ebû Bekir’in (r.a.) oğluydu. Peygamberimizin kayın­bira­de­riy­di. Hz....
Sonraki Sayfa »