Sıfatları

İlâhî sıfatlar, zatî ve sübutî olmak üzere iki gruba ayrılıyor. Zatî Sıfatlar: 1. Vücut (Varlık),...
ALLAH’IN SIFATLARI ALLAH Celle Celaluhu’nun sıfatları Zati ve Subuti diye iki kısma ayrılmaktadır. Sadece Allah...