Sözleri (Hadisler)

>>> “Kulun, Allah’a en yakın olduğu an namazda secde anıdır.” >>> “Allah, beş vakit namaz...