Canımız Peygamberimiz(sav)

 O GÜN HERKES GÖZYAŞLARINA BOĞULMUŞTU: Hz.Muhammed (s.a.v) son günlerini yaşıyordu. Mescid-i Nebi’de toplanmış arkadaşlarına (sahabelere)...
“Canım sana feda olsun ya RESULALLAH!” Mekke ve Medine semalarında sürekli yankılandı bu sözler… Hz.Muhammed...
>>> “Kulun, Allah’a en yakın olduğu an namazda secde anıdır.” >>> “Allah, beş vakit namaz...
DÜNYA ONLARIN OLSUN EY ÖMER!>>>Hz. Ömer(ra) sessizce peygamberimizin dinlenmekte olduğu odaya girer. Bir an çevresine...
O’na DAİR AYETLER… ALLAH ONU BİZE NASIL ANLATTI… >”Andolsun, size kendi içinizden öyle bir peygamber...
ŞİMDİ PEYGAMBERİMİZ(s.a.v)’i DAHA İYİ ANLAMA ZAMANI Onu tam olarak anlatabilmek mümkün mü?…Onu tam anlatacak kelimeler,...
Hz. Muhammed (sav)’in Son Günleri, Hastalığı ve Vefatı Rasûl-i Ekrem, Veda Haccı’ndan Medine’ye döndükten sonra...
Veda Haccı ve Veda Hutbesi Rasûl-i Ekrem’in Ramazan aylarında her gece Cebrâil ile buluştuğu ve...
Müşriklere Son Çağrı Mekke’nin fethiyle şehrin ve Kâbe’nin idaresi Müslümanların eline geçmiş ve birçok müşrik...
Arap Kabile Temsilcilerinin Medine’ye Gelişi Hicretin 9. (630-631) yılı “elçiler yılı” (senetü’l-vüfûd) olarak bilinir. Mekke’nin...
Tebûk Gazvesi Hicret’in 9. yılında (m. 630) Bizans İmparatoru Herakleios’un, Lahm, Cüzâm, Âmile ve Gassânîler...
Tâif Kuşatması Huneyn Savaşı Müslümanlar tarafından kazanılmışsa da savaştan kaçanlar İslam karşıtı başka kabilelerle birleşerek...
Huneyn (Hevazin) Gazvesi Mekke’nin fethinden sonra Rasûl-i Ekrem’i meşgul eden kabile topluluklarından biri de Hevâzinliler’di....
Mekke’nin Fethi Mekke çevresinde yaşayan Benî Bekir b. Abdümenât ile Huzâalılar arasında Cahiliye döneminden beri...
Mûte Savaşı Mûte, Lût gölünün güneyinde Kudüs’e 50 km. mesafededir. Hz. Peygamber 8. yılın başında...
Hayber’in Fethi Hayber, Medine’nin 180 km kadar kuzeyinden itibaren başlayan geniş vadide Medine-Suriye yolu üzerinde...
Hz.MUHAMMED’in  İslam’a Davet Mektupları Hz. Peygamber Hudeybiye’den döndükten hemen sonra kâtiplerine yazdırdığı altı adet davet...
Hudeybiye Antlaşması Hz. Peygamber ve Muhacirler, dinlerini korumak ve canlarını kurtarmak amacıyla beş yıl önce...
Sonraki Sayfa »