ALLAH’ın SIFATLARI

  • 23 Ağustos 2016
  • 192 kez görüntülendi.
ALLAH’ın SIFATLARI

ALLAH’IN SIFATLARI

ALLAH Celle Celaluhu’nun sıfatları Zati ve Subuti diye iki kısma ayrılmaktadır.

Sadece Allah Teâlâ’nın zâtına mahsus olan, yaratıklarından herhangi bi­rine verilmesi câiz ve mümkün olmayan sıfatlardır.

ZATİ SIFATLAR

          1-VÜCÛD: “Var olmak” demektir. Allah vardır, varlığı başkasından de­ğil, zâtının gereğidir.

       2-KIDEM: “Ezelî olmak, başlangıcı olmamak” demektir. Ne kadar geriye gidersek gidelim O’nun var olmadığı bir zaman düşünülemez, bulunamaz. Allah sonradan meydana gelmiş varlık değildir.

       3-BEKA:Varlığının sonu olmamak, ebedî olmak” demektir. Allah’ın sonu yoktur.Ne kadar ileriye gidilirse gidilsin, Allah’ın olmayacağı bir an düşünülemez.

       4-MUHÂLEFETÜN Lİ’L-HAVÂDİS. “Sonradan olan şeylere benzememek” demektir. Allah’tan başka her varlık sonradan olmuştur. Allah, sonradan olan şeylerin hiçbirisine hiçbir yönden benzemez. Allah, kendisi hakkında bizim hatıra getirdiklerimizin de ötesinde bir varlıktır.

       5-VAHDÂNİYYET. “Allah Teâlâ’nın zâtında, sıfatlarında ve fiillerinde bir ve tek olması, eşi, benzeri ve ortağının bulunmaması” demektir.

       6-KIYÂM Bİ-NEFSİHÎ. “Varlığı kendiliğinden olmak, var olmak için bir başka varlığa ihtiyaç duymamak” demektir. Allah kendiliğinden vardır. Var olmak için bir yaratıcıya, bir yere, bir zamana, bir sebebe muhtaç değildir.

SUBUTİ SIFATLAR

Sınırlı da olsa yaratılan varlıklarda da bulunması mümkün olan sıfatlardır. Ancak ALLAH’ın sıfatları ile kullarının sıfatları mahiyet itibari ile birbirine benzetilmemelidir. Örneğin ALLAH’ın görmesi ile kulların görmesi aynı şeyler değildir.

1-HAYAT. “Diri ve canlı olmak” demektir. Yüce Allah diridir ve canlıdır. Her şeye, kuru ve ölü toprağa can veren O’dur. Ezelî ve ebedî bir hayata sahiptir.

      2-İLİM. “Bilmek” demektir. Allah her şeyi bilendir. Olmuşu, olanı, ola­cağı, gelmişi, geçmişi, gizliyi, açığı bilir. Allah’ın bilgisi yaratıkların bilgisine benzemez, artmaz, eksilmez. O, her şeyi ezelî ilmiyle bilir. Allah, her şeyi olacağı için bilir. Yoksa her şey Allah bildiği için olmaz. Âlemde görülen bu güzel düzen, tertip ve şaşmaz âhenk onun yaratıcısının engin ve sonsuz ilminin en büyük göstergesidir.

3-Semi‘. “İşitmek” demektir. Allah işiticidir. Gizli, açık, fısıltı halinde, yavaş sesle veya yüksek sesle ne söylenirse Allah işitir, duyar. Bir şeyi duyması, o anda ikinci bir şeyi işitmesine engel değildir.

      4-BASAR. “Görmek” demektir. Yüce Allah her şeyi görücüdür. Hiçbir şey Allah’ın görmesinden gizli kalmaz. Saklı, açık, aydınlık, karanlık ne varsa Allah görür.

  5-İRADE. “Dilemek” demektir. Allah varlıkların konumla­rını, durumlarını ve özelliklerini belirleyen varlıktır. Allah’ın dilediği olur, dile­mediği olmaz.

       6-KUDRET. “Gücü yetmek” demektir. Allah sonsuz bir güç ve kudret sahi­bidir. O’nun kudretinin yetişemeyeceği hiçbir şey yoktur. Kâi­natta her şey Allah’ın güç ve kudretiyle olmaktadır. Yıldızlar, galaksiler, bütün uzay, canlı-cansız tüm varlıklar Allah’ın kudretinin açık delilidir. Kur’an’da, Allah’ın kudreti ile ilgili olarak şöyle buyurulur: “Allah gece ile gündüzü birbi­rine çeviriyor. Şüphesiz bunda basiret sahipleri için mutlak bir ibret vardır. Allah her canlıyı sudan yarattı. İşte bunlardan kimi karnı üstünde sürünür, kimi iki ayağı üstünde yürür, kimi dört ayağı üstünde yürür. Allah dilediğini yaratır. Şüphesiz Allah her şeye kådirdir”

(      ( Nûr  suresi 44-45.ayetler )

   7- KELÂM. “Söylemek ve konuşmak” demektir. Allah bu sıfatı ile peygamberlerine kitaplar indirmiş, bazı peygamberler ile de konuşmuştur. Ezelî olan kelâm sıfatının mahiyeti bizce bilinemez. Ses ve harflerden meydana gelmemiştir

8-TEKVÎN.Yaratmak, yok olanı yokluktan varlığa çıkarmak” demektir. Yüce Allah yegâne yaratıcıdır. O, ezelî ilmiyle bilip dilediği her şeyi sonsuz güç ve kudretiyle yaratmıştır. Yaratmak, rızık vermek, diriltmek, öldürmek, nimet vermek, azap etmek ve şekil vermek tekvîn sıfatının sonuçlarıdır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
%d blogcu bunu beğendi: